ادله الکترونیکی

  کتاب "ادله الکترونیکی" به قلم آلن گاتن و برگردان مصیب رمضانی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسید. این کتاب ، ترجمۀ ...
کد مطلب : 105
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

 

کتاب “ادله الکترونیکی” به قلم آلن گاتن و برگردان مصیب رمضانی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسید.

این کتاب ، ترجمۀ کتاب ادلۀ الکترونیک نوشته آلن گاتن است که در سال ۱۹۹۹ توسط انتشارات کارس وِل در کشور کانادا منتشر شده است و در زمینه کشف و استناد به ادله الکترونیکی، خصوصاً ادله مبتنی بر سیستم های رایانه راهکارهای را ارائه داده است . کتاب مذکور مشتمل بر ده فصل می باشد که به شرح فصول ذیل به موضوعات پرداخته است:
فصل اول : مقدمه ای بر ادلۀ الکترونیک فصل دوم : کشف ادله الکترونیک
فصل سوم : منابع ادله الکترونیک / کجا آنها را بیابیم ؟
فصل چهارم : کشف منابع پنهان ادله الکترونیک
فصل پنجم :چالش های پیش روی بررسی ادله الکترونیک
فصل ششم : راهبردهای دفاعی
فصل هفتم: الزامات راجع به افشای ادله الکترونیک
فصل هشتم: حفاظت ار ادله الکترونیکی
فصل نهم : قابلیت پذیرش ادله الکترونیک در دادرسی
فصل دهم : نتیجه گیری

دسترسی آسان