اطلاعیه شماره یک انتخابات

بسمه تعالی داوطلب محترم شرکت در انتخابات ششمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر سلام علیکم با احترام نظر به اینکه انتخابات ششمین دوره هیأت مدیره کانون از ساعت ...
کد مطلب : 872
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

بسمه تعالی

داوطلب محترم شرکت در انتخابات ششمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

سلام علیکم
با احترام نظر به اینکه انتخابات ششمین دوره هیأت مدیره کانون از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۳/۱۱/۹۸ در سالن اجتماعات چوبک برگزار می گردد بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۹۸ هیأت نظارت مراتب زیر جهت استحضار و اقدام لازم به استحضار جنابعالی می رسد:
۱-در طول برگزاری انتخابات ، جنابعالی شخصاً یا به توسط نماینده ای که کتباً تا قبل از شروع رأی گیری به هیأت نظارت معرفی خواهد شد می توانید بدون دخالت در روند انتخابات و با حفظ نظم و شئونات محل در سالن حضور داشته باشید.
۲-استقرار داوطلب محترم یا نمایندگان آنان در مسیر منتهی به سالن چوبک و انجام فعالیت تبلیغی در ساختمان و محیط رأی گیری ممنوع است.

۳-در صورت وجود هر گونه ابهام یا اشکال در طول برگزاری انتخابات مراتب را کتباً به هیأت نظارت اطلاع داده و پاسخ لازم را دریافت فرمائید.
۴-اعتراضات نسبت به روند انتخابات و اخذ آراء و موضوعات مرتبط بصورت مکتوب بهمراه دلایل ظرف سه روز از زمان اعلام نتایج انتخابات دریافت و هیأت نظارت نتیجه را کتباً اعلام خواهد نمود.
تصمیم هیأت نظارت قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.

دکتر عبدالصمد دولاح
رئیس کانون و هیأت نظارت بر انتخابات ششمین دوره هیأت مدیره
کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

دسترسی آسان