انتخابات

همکار عالیقدر و ارجمندم ؛ به استحضار می رساند : انتخابات هئیت مدیره روز پنج شنبه مورخ سوم بهمن ماه در محل کانون از ساعت 9 صبح الی 15 ...
کد مطلب : 869
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

همکار عالیقدر و ارجمندم ؛
به استحضار می رساند : انتخابات هئیت مدیره روز پنج شنبه مورخ سوم بهمن ماه در محل کانون از ساعت ۹ صبح الی ۱۵ برگزار می گردد که آثار آن ، ابعاد ملی ، استانی و صنفی پیدا می کند ، بر این اساس ؛ از جنابعالی و همه همکاران در سراسر ایران استدعا دارم با حضور و شرکت در انتخابات ، جایگاه کم نظیر کانون بوشهر را بیش از پیش در سطح ملی و استانی تقویت فرمائید.

دسترسی آسان