حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بین الملل

کتاب "حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بین الملل" به قلم دکتر بابک پورقهرمانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه) و علی صابر نژاد (دانشجوی دکتری ...
کد مطلب : 159
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

کتاب “حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بین الملل” به قلم دکتر بابک پورقهرمانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه) و علی صابر نژاد (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل) در ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۱۰۰/۰۰۰ ریال توسط انتشارات مجد در سال جاری ( ۱۳۹۴ )به چاپ رسیده است .
این کتاب شامل سه فصل با عناوین: حریم خصوصی و فضای سایبر؛ مبانی حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر؛ و اقدامات بین المللی و منطقه ای ناظر بر حمایت از حریم، می باشد. در بخشی از مقدمه این کتاب چنین آمده است: “در پژوهش حاضر به این مساله پرداخته شده است که حقوق بین الملل به عنوان یک حقوق جهان شمول چه حمایتی از داده ها در فضای سایبر انجام می دهد. در واقع سوال اصلی این است که مفهوم حریم خصوصی در فضای سایبر چه می تواند باشد؟ چه عواملی موجب نقض این حریم می باشد؟ و از سوی دیگر حمایت اسناد بین المللی از این موضوع در فضای سایبر به چه نحوی است؟”

دسترسی آسان