حقوق جزای عمومی. دکتر محمد علی اردبیلی

حقوق جزای عمومی (مطابق با قانون جدید مجازات) دکتر محمد علی اردبیلی مولف در این کتاب به بررسی قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 و تطبیق آن با قانون ...
کد مطلب : 102
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

حقوق جزای عمومی (مطابق با قانون جدید مجازات) دکتر محمد علی اردبیلی
مولف در این کتاب به بررسی قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تطبیق آن با قانون سابق پرداخته است. می توان گفت، دو جلد حقوق جزای عمومی، بدون تردید یکی از اصلی ترین منابع حقوق جزا به شمار می رفته و می رود. با توجه به اینکه بیشترین تغییرات قانون جدید در قسمت حقوق جزای عمومی بوده و قواعد و احکام حقوق کیفری دستخوش تغییر و دگرگونی گردیده و قواعد و احکام جدیدی وضع و تصویب شده، که حتی در بعضی از موارد، تاکنون پیشینه ی قانونگذاری نداشته، نیاز به تشریح این قواعد و احکام امری ضروری و لازم تلقی می گردید. مولف نیز با توجه به این تغییرات و ضرورت بررسی و تشریح مفاهیم آن، اقدام به گردآوری آن نموده است. این دو جلد در زمستان ۹۲، توسط نشر میزان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

دسترسی آسان