رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری جهت مشاهده رای روی لینک ...
کد مطلب : 54
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

جهت مشاهده رای روی لینک زیر کلیک فرمایید

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸

دسترسی آسان