رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر ...
کد مطلب : 58
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود.

جهت مشاهده رای روی لینک زیر کلیک فرمایید

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰

دسترسی آسان