صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران- اسکودا مورخ ۹۷/۷/۲۶

در تاریخ ۹۷/۷/۲۶ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح ...
کد مطلب : 267
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

در تاریخ ۹۷/۷/۲۶ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:

 

۱- اصلاحات پیشنهادی اساسنامه در اجرای مصوبه همایش سی ام

اصلاحات پیشنهادی اساسنامه به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

 

۲- تعیین دستور همایش سی و یکم

۱- گزارش بازرسان اتحادیه

۲- تصویب اساسنامه جدید

۳- تصویب اصلاح منابع مالی اتحادیه

۴- ارائه گزارش و اتخاذ تصمیم در مورد اتوماسیون

۵- گزارش اصلاح مقررات صندوق حمایت

۶- طرح و بررسی متن پیشنهادی کارگروه تبلیغات وکلا

 

۳- پیشنهاد یک مؤسسه حفاظتی دائر بر تهیه و توزیع اقلام دفاع شخصی وکلا

مقرر شد برای کانون ها ارسال شود.

 

۴- پیشنهاد کانون وکلای اصفهان درخصوص اصلاح مقررات صندوق حمایت

مقرر شد گزارش اصلاح مقررات صندوق با حضور اعضای هیأت مدیره آن در همایش هیأت عمومی مطرح و بررسی شود.

 

۵- پیشنهاد راجع به بودجه اتحادیه

مصوبه پیشنهادی هیأت رئیسه اتحادیه در مورد حق عضویت و بودجه اتحادیه به شرح پیوست عیناً به تصویب رسید. مهلت پرداخت حق عضویت حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال می باشد.

 

۶- سایر مواردی که نمایندگان محترم کانونها مطرح نمایند

الف- پرداخت الباقی طلب کانون خوزستان راجع به برگزاری اجلاس ۲۹ مطابق گزارش بازرس تصویب شد.

ب- پیشنهاد کانون آذربایجان غربی مبنی بر ضرورت مقابله با موسسات حقوقی غیر مجاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد هیأت مدیره ی کانونهای وکلا به موجب مصوبه ای وکلا و کارآموزان را از همکاری با چنین موسساتی منع نمایند.

پ- پیشنهاد رئیس محترم کانون گلستان در مورد بررسی و یکسان سازی مقررات و شرح وظایف کارآموزی مطرح و مقرر شد کانون های وکلا حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷ موارد اصلاحی مد نظر را کتباً به اتحادیه اعلام نمایند.

ت- متن پیشنهادی کارگروه تبلیغات وکلا در جلسه مطرح و مقرر شد در دستور کار اجلاس هیأت عمومی قرار گیرد.

 

کانون های غایب: آذربایجان شرقی (به دلیل برگزاری سمینار)

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ به پایان رسید

دسترسی آسان