نتایج انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

دکتر بهرام فرهمند صابر 233 رای دکتر عبدالصمد دولاح 184 رای آقای بهزاد نژادی 161 رای آقای عباس سلطانی 131 رای آقای مهدی دهقانی 129 رای آقای رسول سعادت نیا 116 رای آقای مسعود ...
کد مطلب : 878
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دکتر بهرام فرهمند صابر ۲۳۳ رای
دکتر عبدالصمد دولاح ۱۸۴ رای
آقای بهزاد نژادی ۱۶۱ رای
آقای عباس سلطانی ۱۳۱ رای
آقای مهدی دهقانی ۱۲۹ رای
آقای رسول سعادت نیا ۱۱۶ رای
آقای مسعود جعفرزاده ۹۷ رای
آقای هادی مسیح زاده ۹۶ رای
آقای عادل مقدس جرهی ۹۰ رای
دکتر حسن شفیق فرد ۶۶ رای
آقای کرامت الله قاسمی ۱۷ رای

دسترسی آسان