امروز شنبه 27 مرداد 1397
  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی

اطلاعیه زمان ثبت نام
اطلاعیه زمان ثبت نام

 

 

 

 

 

به نام خدا

افراد مشروحه ذیل جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک در تاریخ 4/11/1395 به کانون  وکلای دادگستری استان بوشهر مراجعه نمائید.

1-      نگار رحیمی

2-      فهیمه محمدی

3-      صادق بهرامی

4-      محدثه غفاری

5-      زینب محمدی

6-      سمیرا زارع

7-      علی حیدری

8-      علی زنگنه

9-      احمد غلام پور

10-  محمد رضا پیرینه
 !"##"#$%&'()*
+,-.
#/0.,1
2/3.4.,
$/056
!/3784
&/3.49:;
>/3,0?@
 
A/:1;0?@
%/)BC8.
#D/:,BE.4
 !"##"#$%&'()*
+,-.
#/0.,1
2/3.4.,
$/056
!/3784
&/3.49:;
>/3,0?@
 
A/:1;0?@
%/)BC8.
#D/:,BE.4
 !"##"#$%&'()*
+,-.
#/0.,1
2/3.4.,
$/056
!/3784
&/3.49:;
>/3,0?@
 
A/:1;0?@
%/)BC8.
#D/:,BE.4
 !"##"#$%&'()*
+,-.
#/0.,1
2/3.4.,
$/056
!/3784
&/3.49:;
>/3,0?@
 
A/:1;0?@
%/)BC8.
#D/:,BE.4

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
تلفن همراه :
وب سایت :
نظر :
 

  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی  
استاد سید مصطفی محقق داماد استاد سید محمد هاشمی استاد افتخار جهرمی استاد داوود هرمیداس باوند استاد ابراهیم بیگ زاده استاد محمد علی اردبیلی استاد بهمن کشاورز استاد سید حسن امامی استاد مهدی شهیدی استاد جمشيد ممتاز استاد ايرج گلدوزيان استاد سید حسین صفائی استاد ناصر کاتوزیان استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر محمد نصیری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری بوشهر می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین