امروز پنج شنبه 29 شهریور 1397
  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی

حقوق شهروندي درگذر زمان
حقوق شهروندي درگذر زمان
با نگاهي به تاريخ بشريت درمي يابيم يكي ازموضوعات مورد نظر بشر برابري وعدالت بوده است . وانسان ها همواره از تبعيض و بي عدالتي رنج برده اند .فلسفه حضور پيامبران وآرزو و آمال بزرگان انديشمند هميشه برقراري قسط و عدالت بوده و هست.


و اين آرزو و آمال بشر درگذر زمان سبب نگرشي نوين درمفهوم حاكميت گرديد و براين بنياد نهاد تصميم گيري حاكميت از پادشاهي به مردم سالاري انتقال موضع نمود.به ديگر سخن با ظهور ديدگاه مردم سالاري به مفهوم حاكيمت «رعيت» به مقام« شهروند» ارتقاء مقام يافت ودر كنار تعهدات و وظائفي كه ديروز به دوش مي كشيد صاحب حقوق اجتماعي نيز گرديد. حقوقي كه برخودار از حمايت قانوني بودو.در پرتوكوشش هاي بي وقفه ي شهروندان اقتدارگران ناگزير به پذيرش قانون شدند واقتدارگرائي جاي خود را به قانونمداري وانهاد.دراين زمان بود كه حقوق شهروندي زاد شد

حقوقي كه در نگرشي به تاريخ باستان مي توان رد پاي آن را از زمان ايران باستان يافت.براستوانه اي گلين مشهور به منشورحقوق بشركوروش، پادشاه هخامنشي ، منشوري كه درآن بسياري از مباني و مبادي اوليه حقوق بشر و شهروندي را مورد تاكيد قرارداده است. كه ازآن جمله مي توان به تساوي افراد در برابر قانون، رعايت حقوق كارگران وشرايط مناسب كار،ممنوعيت برده داري و...اشاره كرد و جا دارد درنوشته اي ويزه به آن پرداخته شود.

همچنين فيلسوف بزرگ يونان افلاطون حكيم در كتاب «جمهوريت» خودشهروندان را از محورهاي اصلي تاسيس دولت و حكومت مطلوب قرار مي دهد. و ارسطو شهروند را كسي مي داند كه در حكمراني و فرمانبرداري سهيم باشد. او معتقد است كه يك شهروند خوب بايد بداند كه چگونه همچون يك آزاد مرد حكمراني و چگونه همانند آزاد مرد فرمانبرداري كند. حسب اين استدلال فرد با ترك زندگي خصوصي وارد دنياي سياست مي شود. بااين اوصاف به صرف جمع شدن افراد در مكاني خاص وتشكيل اجتماع انساني ،شهروند بوجود نمي آيدبلكه زماني افراد اجتماع بشري لقب شهروندي به خود مي گيرند كه آگاه به حقوق و تكاليف خود باشندو به آن عمل نمايند.

حقوق شهروندي ازدستاوردهاي بشري است كه دربسياري از موارد مورد تاييد دين اسلام نيز مي باشد. حقوقي از جمله: حق حيات« و اذ اخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم و لا تخرجون ... (بقره ۸۴) و چون از شما پيمان محكم گرفتيم كه خون همديگر را مريزيد و يكديگر را از سرزمين خود بيرون نكنيد.» حق آزادي بيان و انتقاد«..و لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن (عنكبوت ۴۶) با اهل كتاب جز با شيوه اي كه نيكوتر است مجادله نكنيد. لااكراه في الدين قد تبيين الرشدُ من الغي ... (بقره ۲۵۶) در قبول دين اكراهي نيست، راه درست از راه انحرافي روشن شده است»حق امنيت،« يا ايها الذين امنوا لا تدخلو بيوتاً غيربيوتكم ... (نور ۲۸ - ۲۷) اي اهل ايمان هرگز به هيچ خانه اي مگر خانه هاي خودتان تا با صاحبانش انس (اجازه) نداريد وارد نشويد و چون رخصت يافتيد و داخل شديد» حق برابري و عدم تبعيض«.. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ و انثي و جعلناكم و .. (حجرات ۱۳) اي مردم، ما شما را از يك مرد و يك زن آفريدم و شما را به صورت جماعت ها و قبيله ها قرار داديم تا با يكديگر آشنا شويد همانا گرامي ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست خدا دانا و آگاه است»

عدم رعايت حقوق بشر واصول اوليه انساني دردوران تاريك قرون وسطي اروپائيان را برانگيخت تا فكري به حال حقوق اوليه خويش نمايد لذا دركشور فرانسه به سال ۱۷۸۹ميلادي به نگارش اعلاميه «حقوق بشر وشهروندي »اقدام گرديد.وپس از آن بود كه كشورهاي ديگر اروپا نيز يكي پس از ديگر براي حفظ حقوق شهروندان، متناسب با سرزمين خود به وضع قوانيني پرداختند. انقلاب فرانسه وصنعتي شدن جوامع اورپائي ونيز استقلال آمريكا سبب سرعت بخشي به روند تدوين چنين قوانيني شد.ودرزمان جنگ جهاني دوم حقوق بين الملل بشري به سرعت درحال گسترش بود. «اعلاميه حقوق بشر ملل متحد» كه دردهمدسامبر سال ۱۹۴۸ ميلادي به اكثريت آراي مجمع عمومي سازمان ملل پذيرفته شده« اساس قانون بشر» است. پس ازآن بود كه كنوانسيون‌هائي درموضوعاتي نظير غيرقانوني نمودن شكنجه، تبعيض عليه زنان و كودكان و افزايش حقوق مهاجرت، حمايت بين الملل گسترده‌اي را بدست آوردند. البته بايد دقت داشت كه حقوق شهروندي ناظر به اتباع يك كشور در رابطه با موسسات عمومي مانند حقوق اساسي، حق استخدام، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق داور و مصدق شدن است. بنابراين واژه مذكور اعم از حقوق سياسي وغير سياسي است به ديگر سخن حقوق شهروندي شامل حقوق مدني و سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي‌باشند

با طرح اين مقدمه برآن هستيم تا ماهيت حقوقي حق شهروندي ومصاديق عيني آن درپيمان ها ومعاهدات بين المللي ومجموعه قوانين و مقرارات جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي ومداقه قرار داده و درآگاهي بخشي به شهروندان ميهن عزيزمان گامي موثربرداشت. باشد كه سبب رعايت هرچه بهتر حقوق شهروندي فراهم گردد.

ياشد كه با آگاهي بيشتر به حقوق شهروندي شاهد جامعه اي بالنده و قانونمدار باشيم.

رسول سعادت نيا
وكيل دادگستري
r_saadatnia@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
تلفن همراه :
وب سایت :
نظر :
 

  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی  
استاد سید مصطفی محقق داماد استاد سید محمد هاشمی استاد افتخار جهرمی استاد داوود هرمیداس باوند استاد ابراهیم بیگ زاده استاد محمد علی اردبیلی استاد بهمن کشاورز استاد سید حسن امامی استاد مهدی شهیدی استاد جمشيد ممتاز استاد ايرج گلدوزيان استاد سید حسین صفائی استاد ناصر کاتوزیان استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر محمد نصیری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری بوشهر می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین